Lepší Chuchle

Jsme obyčejní občané žijící v MČ Velká Chuchle. 

Jsme frustrovaní současným stavem naší obce a znepokojení zhoršujícím se vývojem, hlavně z hlediska dopravní situace.  Naším cílem je podpořit rychlé řešení nevyhovujícího křížení železniční trati a silniční komunikace. Všechny odborné a racionální argumenty svědčí pro to, že jediným reálným řešením je nadjezd, a proto se zasazujeme o rychlou realizaci této varianty. 

Chceme žít ve vzkvétající, bezpečné obci s kvalitní občanskou vybaveností. 

Žádáme naše zastupitelstvo, aby začalo pracovat ve prospěch občanů Velké Chuchle, okamžitě zajistilo realizaci nadjezdu a současně pomohlo jednáním s investorem SŽ zajistit adekvátní náhrady pro ty občany, jejichž pozemků se stavba negativně dotkne. 


Signatáři:

Viktor Kobes

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Ing. Martina Jandečková

Ing. Jan Hoření

JUDr. Emil Flegel

Eva Flegelová

MUDr. Martin Fučík

MUDr. Renata Fučíková

Ing. Zdeněk Němec

Sandra Němec

MUDr. Jiří Sikač

Zdeňka Žebrakovská

Mgr. Jan Buřil

Ing. Renáta Vojtová

Ing. Jiří Báča 

Mgr. Veronika Báčová

Ing. Martina Němečková

Jan Raszka

ing.arch.Luděk Hruška

Tomáš Vymazal

Jan Mužátko

Ing. Arch. Dana Szabóová

Jaroslav Jakl

Ing. Zdeněk Čoupek

Mgr. Sandra Králíková

Ing. Tomáš Cikrt

Mgr. et Mgr. David Musil, Ph.D.

Ing. arch. Lucie Musil

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Dominika Voláková

Ing. Jan Plocek

Bohumila Johnsonová

Eric Johnson

Sean Johnson

Roman Pátek

Jaroslav Pátek

Mgr. Lucie Cikrtová

Mgr. Jan Pospíšil

Mgr. Jarmila Pospíšilová

Ing. Helena Jiráková

ing. Ondřej Kinkor, MSc

Pavla Temrová

Pierpaolo Andrenelli

RNDr. Tomáš Víšek, Ph.D.

Tomáš Fuxa

Bc. Ivan Petr

JUDr. Ing. Miloslav Hirsch

Kateřina Jandová

Lenka Vorlová

Bc. Sloup Marek

Ing. Pavol Šepeľák

Kristýna Kroftová, B.A.

Mgr. Jitka Rotterová Chcete-li se také stát signatářem této výzvy napište nám.

info@lepsichuchle.cz