Lepší Chuchle

Novinky 5.8.2021

MOHLI JSME MÍT NADJEZD, 

MÁME ZAVŘENÝ PŘEJEZD!

A to díky zastupitelům Melicharovi, Maříkovi, Felix, Havlinovi, Barcalovi
a Mendlíkovi, kteří svévolně bránili realizaci nadjezdu
.

Odvolání proti nadjezdu bylo vládnoucí koalicí jménem městské části a za finanční prostředky MČ podáno bez projednání a hlasování na schůzi zastupitelstva, tedy bez řádného mandátu!


Od 6.8. do 5.9. bude uzavřen přejezd pro auta kompletně a pro chodce částečně, informace zde.


Mimoúrovňová lávka pro pěší, kterou nám zastupitelé slibovali, nebude v dohledné době postavena, protože zatím nebylo ani zažádáno o stavební povolení! To sice musí zajistit investor, tedy SŽ, nutný je ale aktivní přístup zastupitelů, kteří by měli na investora maximálně apelovat a spolupracovat, aby byla lávka zajištěna včas, tj. před uzavřením přejezdu. To se zjevně nestalo, a tak nás pan místostarosta Melichar se svými kolegy z vládnoucí koalice, za závorami efektivně uzavře. Nyní se ukáže, jaký bude život v rozdělené Chuchli, který nás i při nejoptimističtějších scénářích čeká na minimálně další 3 roky, spíš déle. Doufejme, že se jim podaří lávku postavit aspoň do konce tohoto roku, aby mohli přes trať bezpečně chodit do školy děti, učitelé ZŠ či MŠ, a další lidé, kteří bydlí na opačné straně trati a potřebují přejezd denně překonávat. Po dokončení optimalizace trati (příští rok) bude možnost přejet trať dopravními prostředky podstatně omezena.


Nyní, při rekonstrukci trati stavbaři narazili na skálu. To je jen další důvod, proč podjezd nemůže být v Chuchli postaven. Inkompetence zastupitelů vládnoucí koalice je čím dál tím více šokující. Slibovali nám postavit podjezd, aniž by měli souhlas Ministerstva dopravy, investora (SŽ), Policie ČR, STK a dalších dotčených orgánů, a to v terénu, kde podjezd postavit technologicky nelze. Nyní se investují miliony do rekonstrukce přejezdu, který bude po většinu času uzavřený, tedy nefunkční. Staví se nové vlakové zastávky, ke kterým se řada obyvatel ani nedostane. 

Místo zbytečné rekonstrukce přejezdu se už dávno mohl stavět nadjezd a následně podchod, kdyby tuto jedinou reálnou variantu naši zastupitelé podpořili a aktivně se o ni zasadili. Místo toho, nám jen soustavně lhali, realizaci nadjezdu blokovali a dostali nás do kriticky nepříznivé dopravní situace.


Doufejme, že příští volby už panu Melicharovi, Maříkovi, Barcalovi, Havlinovi, Mendlíkovi a paní Felix zabrání v jakékoliv další činnosti na radnici.S pozdravem  signatáři “Lepší Chuchle”.