Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 28.5.2021

Vážení spoluobčané,


Přinášíme Vám informace ohledně aktuálního dění ve Velké Chuchli.


Dne 28.4.2021 muselo být svoláno mimořádné zastupitelstvo, jelikož pan Melichar i přes jednoznačné usnesení zastupitelstva: “Záměr řešit mimoúrovňové křížení komunikace v ulici Starochuchelská a železniční trati ve Velké Chuchli formou nadjezdu a souhlasí s umístěním a napojením stavby nadjezdu…” (usnesení č.1 z 17.3.2021 zde) odmítl vzít zpět odvolání proti napojení stavby na pozemní komunikaci, čímž stále blokoval rozhodnutí o umístění stavby na magistrátu. Vymlouval se na právní kličky, že v usnesení zastupitelstva nebylo přesně uvedeno číslo jednací tohoto rozhodnutí, a tudíž ho nemůže vzít zpět. Je to jen další důkaz, že pan Melichar využije jakoukoli záminku k obstrukci a oddálení stavby nadjezdu. 


O usnesení o zpětvzetí tedy muselo být znovu hlasováno a bylo hlasy opozičních zastupitelů a MUDr. Schneiderové schváleno. Zvukový záznam z mimořádného zastupitelstva naleznete zde.

Zápis zde


Dále byl zrušen Výbor mimoúrovňového křížení, který vedl pan Melichar ve snaze zabránit stavbě nadjezdu, a byl ustaven nový výbor pro rozvoj železniční dopravy, kterému bude předsedat Ing. Jan Křen. Na dalším zastupitelstvu 24.5.2021 zastupitelé za ODS navrhli za člena tohoto výboru Viktora Kobese, signatáře výzvy “ Lepší Chuchle”, který členství ve výboru přijal. Doufáme, že díky tomu budeme mít o dalším vývoji ohledně řešení přejezdu aktuální informace a budeme moct na tomto výboru i navrhovat řešení vzniklé situace. Dalšími členy tohoto výboru jsou: Jan Němeček, Daniel Kozický, Josef Dušek.


Nyní, když konečně naše radnice vzala zpět svá odvolání, došlo k odblokování odvolacího řízení o Územním rozhodnutí na nadjezd. Doufejme, že úředníci na magistrátu rozhodnou o nabytí právní moci ÚR v co nejkratší době. 

Bohužel, jsme postojem naší radnice ztratili téměř 3 roky, které nám budou zásadně chybět po dokončení optimalizace trati, kdy při plném provozu trati nebudeme mít k dispozici ani most ani podchod. “Poděkujme“ paní Felix, panu Melicharovi, Maříkovi, Mendlíkovi a panu Havlinovi, až se nebudeme moci dostat včas a bezpečně přes trať! 


Dále paní Felix byla odvolána z redakční rady Chuchelského zpravodaje a pan Havlina rezignoval na předsedu dopravního výboru.


Řešit by se mělo též právní poradenství a zastupování představitelů naší MČ. Pan advokát Plicka, který naší MČ hojně v poslední době zastupoval je ve střetu zájmů, jelikož se odvolává proti nadjezdu jako soukromá osoba i jménem účelově založeného ekologického sdružení. Naprostá většina práce, na kterou si advokátní kancelář Plicka&Partners naše MČ najímala, byla v zájmu blokování realizace nadjezdu. Další činností této kanceláře bylo vypracování odůvodnění pro nepodávání informací obyvatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. Za své služby tato kancelář inkasovala od městské části již přes 570 000,-Kč. Druhý advokát pan Solil zase řešil pro Chuchli právě prohranou kauzu Čechoslovanu i dehonestaci minulého pana starosty a již inkasoval od městské části přes 1 000 000,-Kč. Doufáme, že všechny tyto platby prověří kontrolní výbor a že finance MČ budu investovány v budoucnosti smysluplněji do rozvoje naší zanedbané čtvrti.


S pozdravem  signatáři “Lepší Chuchle”.