Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 17.4.2021

NAŠE RADNICE STÁLE BLOKUJE NADJEZD! 

I přes schválené rozhodnutí zastupitelstva ze dne  17.3.2021 

pro podporu nadjezdu:

“ZMČ schvaluje záměr řešit mimoúrovňové křížení komunikace v ulici Starochuchelská
a železniční trati ve Velké Chuchli formou nadjezdu a souhlasí s umístěním a napojením stavby nadjezdu tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o napojení stavby”

ALE,

 naše radnice stále odmítá vzít zpět odvolání proti připojení pozemní komunikace
k budoucímu mostu a
tím stále blokuje nabytí právní moci územního rozhodnutí pro nadjezd.


Paní Felix byla zastupitelstvem odvolána z pozice starostky! Usnesení zde
Doufáme, že nyní nedojde pouze k výměně židlí mezi paní Felix a panem Melicharem. Paní Felix ve funkci starostky zcela selhala a měla by zůstat pouze řadovou zastupitelkou. Post starosty nemůže zastávat pan Melichar, který je v zásadním střetu zájmů, neboť se jako soukromá osoba stále odvolává proti nadjezdu, a proto nelze předpokládat, že za obec bude nadjezd prosazovat. To se už nyní projevuje tím, že pan Melichar, v jehož kompetenci je t.č. řízení radnice, odmítá zpětvzetí odvolání proti připojení pozemní komunikace odeslat na příslušné úřady! Tím se dopouští protiprávního jednání.


Skutečně chceme protiprávní kroky našich zastupitelů tolerovat?


„Vyzýváme všechny zvolené zastupitele naší městské části, aby do vedení radnice zvolili osoby,
které budou bez ohledu na osobní prospěch zabezpečovat skutečné potřeby obyvatel Chuchle,
a to po celé zbývající funkční období až do komunálních voleb na podzim 2022.“ 


SignatářiDoporučujeme zhlédnout krátké video Správy železnic ohledně optimalizace trati Praha-Smíchov-Černošice. Radotínským můžeme jen závidět konstruktivní přístup jejich zastupitelstvaa komplexní řešení celé problematiky!
Jen Chuchle se stává skanzenem, ve kterém se zastavil čas a brzo i doprava.


       Zhlédněte video ohledně optimalizace trati Praha-Smíchov-Černošice. 

                                  Bohužel, na rozdíl od Radotína, Chuchle stále nemá vyřešeno mimoúrovňové křížení trati.
Opozice spolu s doktorkou  Schneiderovou se snaží svolat další mimořádné zastupitelstvo,
aby znovu vedení radnice uložili odeslání zpětvzetí:
S pozdravem  Signatáři „Lepší Chuchle“