Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 15.3.2021

Vážení spoluobčané, v reakci na zvláštní vydání Chuchelského zpravodaje uvádíme následující informace:

Chceme podoknout že článek který vyšel jako naše stanovistko v Chuchelském zpravodaji, (strana 10-11 ) je jen “kompilát“, který si naše zastupitelstvo sestavilo samo z našeho webu a letáků a přidalo si tvrzení, která nikde na našem webu ani v letácích nemáme (neexistence projektu k ÚR, odvolání k stavebnímu řízení, referendum,..) aby se následně na stránkách 12 a 13 mělo vůbec k čemu vymezovat. My, na rozdíl od vedení radnice, máme všechna trvzení doložena oficiálními stanovisky dotčených orgánů, což je k dohledání i na našem webu. Naopak tvrzení naší radnice se nezakládají na pravdě a snaží se vyvolat dojem že pro variantu podjezdu “pracují”. Za celý minulý rok se jim podařilo získat jedno oficiální stanovisko k podjezdu od policie ČR a tím se v zpravodaji chlubí. Zmiňováno na straně 9 asi 3x. Kopie stanoviska PČR je otištěna na straně 8. 

Toto stanovisko je ale NESOUHLASNÉ

To znamená že Policie ČR podjezd nepovoluje a naše radnice toto vydává za úspěch, co všechno pro podjezd dělá a ještě se tím chlubí ! Větší absurditu si snad ani nelze představit.
Znovu opakujeme, že na projekt nadjezdu již bylo vydáno územní rozhodnutí (zatím nepravomocné ) a tudíž pro nadjezd jsou vydána VŠECHNA KLADNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. Na současný projekt podjezdu územní rozhodnutí vydáno není a z důvodu zamítavých stanovisek klíčových dotčených orgánů ani nemůže být vydáno. Proto i Centrální komise Ministerstva dopravy rozhodla o stavbě NADJEZDU.


Naše radnice se ale přesto stále snaží vytvořit dojem, že na podjezdu pracuje, opak je ale pravdou.

Oni jen nechtějí nadjezd a tomu věnují veškeré své úsilí a peníze městské části.

Toto je bohužel hlavní činností našeho zastupitelstva a také proto Chuchle 

vypadá nejhůře ze všech okolních obcí.

Jelikož většina vládnoucích zastupitelů a členů výborů do jejichž agenty mimoúrovňové křížení spadá, bydlí za tratí směrem ku Praze vlastně je ani nezajímá, že máme oprávněné obavy o bezpečnost a dopravní obslužnost Chuchle. Oni se do Prahy do školy, k lékaři, do práce, do obchodu, na sport, kroužek dětí,… bez problémů dostanou.

Zcela mylné je i tvrzení, že přejezd nelze uzavřít, protože zde není objízdná trasa do vzdálenosti 5km. Podmínku objízdné trasy do 5km řeší novela Zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury která platí od letošního roku, ale pouze v souvislosti s žádostí o zrušení přejezdu podanou vlastníkem dráhy, tedy Správou železnic. Pokud by došlo k vyhodnocení přejezdu jakožto bezpečnostního rizika Silničním správním úřadem, nebo PČR, k uzavření může dojít prakticky okamžitě.  

Jelikož má radnice prý souhlasy skoro všech stavbou dotčených obyvatel (jak píše ve zpravodaji) je jasné, že někteří občané se odvolají i proti podjezdu. Zejména proto, že podjezd představuje dramaticky větší zásah do soukromých pozemků oproti nadjezdu. To se pak také radnice bude odvolávat s nimi proti podjezdu s argumentem že hájí své občany? Tento absolutně demagogický argument používá naše radnice jako ospravedlnění blokace nadjezdu.


Závěrečnou výzvu starostky Felix a místostarostů Melichara a Maříka, že téměř 2000 obyvatel Chuchle nemá být sobeckých a má se tedy vzdát své mobility a bezpečnosti v zájmu několika málo osob žijících u trati, považujeme za vrchol arogance a demagogie


Současné zastupitelstvo absolutně nepochopilo svoji funkci, nepracuje pro blaho obyvatel Chuchle ale proti němu. Úplně selhalo ve své základní funkci sloužit ku prospěchu obce.

Za současné situace by zastupitelstvo mělo dělat vše pro to, aby se nadjezd co nejdříve postavil
a aby byla zajištěna dopravní obslužnost celé MČ. Naše radnice ale naopak dělá vše pro to, aby mimoúrovňové křížení s nejvytíženější tratí v ČR nebylo nikdy postaveno.  


Prací zastupitelstva by mělo být přesvědčit dotčené obyvatele, aby se nesoudili
a neodvolávali, a ne jim nabízet právní pomoc a odvolávat se s nimi za peníze MČ
!

  

Zastupitelé by měli zajistit dialog mezi majiteli přilehlých nemovitostí a dotčenými orgány tak, aby byla pro obyvatele u trati zajištěna maximální finanční kompenzace za způsobilou újmu při stavbě nadjezdu, zastupitelé by se měli maximálně zasadit o co nejpřijatelnější estetické ztvárnění nadjezdu, o dodržení všech hygienických norem a dalších aspektů tak, aby byla stavba pro občany u trati maximálně přijatelná.

 

Radnice si plete práci pro obec s podporou několika jedinců bydlících u trati
a jedná proti zájmu drtivé většiny obyvatel Velké Chuchle.  

Zastupitelé vládnoucí koalice tak ohrožují bezpečnost obyvatel Velké Chuchle, omezují jejich dopravní obslužnost a kvalitu života.


Až za dva roky budete mít problém dostat se do práce a do školy, případně k Vám nedorazí záchranka či policie, víte, na koho ze současné radnice si máte vzpomenout. 

A nezbývá než doufat, že se na přejezdu nic nestane.S pozdravem  Signatáři „Lepší Chuchle“
Víte jaký je poslední „tvůrčí“ čin naší radnice ve snaze vyřešit blížící se kritickou situaci? 

Odvolání proti povolení připojení pozemní komunikace k mimoúrovňovému křížení” 

Jinými slovy, i kdyby byl nadjezd postaven, naše radnice nesouhlasí, aby byl nový nadjezd připojen na stávající pozemní komunikace. Vskutku konstruktivní přístup ve smyslu „i kdybyste si ten nadjezd prosadili a postavili, jezdit po něm nebudete, to vám nedovolíme“. Odvolání bylo samozřejmě 

podáno MČ Velká Chuchle prostřednictvím advokátní kanceláře Plicka & Partners, 

tedy za peníze městské části.

Jak nás vnímají v okolí:
Vyjádřete se v anketě zde