Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 28.3.2021

Schůze zastupitelstva 17.3.2021

Blokace nadjezdu přehlasována.

 Vážení spoluobčané

Na mimořádném zastupitelstvu bylo 17.3.2021 odhlasováno, že 

MČ přestane blokovat a začne podporovat stavbu nadjezdu

Starostce bylo uloženo, aby do 7 pracovních dnů zaslala zpětvzetí

odvolání MČ Velká Chuchle proti územnímu rozhodnutí varianta nadjezd.


Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor v anketě za podporu mimoúrovňového křížení formou nadjezdu. Zvláště děkujeme paní doktorce Schneiderové, která jako jediná z vládnoucích zastupitelů pochopila vážnost situace a hlasovala s opozicí pro návrh řešit mimoúrovňové křížení formou nadjezdu. Zde stáhnout zápis usnesení

Ztratili jsme dalších 2,5 roku, kdy se naše radnice odvolávala proti všemu, co souviselo se stavbou nadjezdu a pro podjezd nedělala nic.


Nyní vyzýváme vedení MČ, aby dle usnesení začalo ihned činit aktivní kroky 

k rychlé realizaci nadjezdu a současně, aby vyjednalo co nejlepší podmínky 

pro majitele přilehlých nemovitostí. Jedná se zejména o co nejvkusnější architektonické řešení nadjezdu, delikátní řešení podpůrných sloupů, způsob řešení odhlučňovacích stěn a zajištění toho, aby na nadjezdu byla dodržována navrhovaná rychlost, ale např. i zajistit dodatečná místa pro parkování majitelů přilehlých nemovitostí. Je nutné, aby jak nový nadjezd, tak jeho stavba, měly na občany, kteří bezprostředně u něj bydlí, co nejmenší dopad, a aby jim byly zajištěny adekvátní kompenzace. Věříme, že když zastupitelé ihned začnou spolupracovat s investorem, architekty, krajináři a dalšími odborníky,  může v Chuchli být postaven maximálně funkční a hezký most.

Vyzýváme i občany, kteří zasedají v výborech zastupitelstva ( seznam členů zde

zejména ve výboru dopravním a ve výboru mimoúrovňového křížení, aby vrátili výborům jejich název a náplň práce (zde).
V létě se zbytečně bude rekonstruovat přejezd ( bude měsíc zavřený ) 

a také je plánována stavba provizorní lávky pro pěší.


Tato lávka zde bude stát jako memento práce našeho současného zastupitelstva

Obrovské finance a snaha byly investovány do toho, aby v Chuchli nestál most, podstatně ošklivější monstrózní montovaná a zcela bariérová ocelová lávka ale kupodivu zastupitele neuráží. Naopak, ji považují za skvělý výsledek své práce. Doufejme, že v Chuchli nebude 

toto ocelové monstrum stát navždy.


Podchod pod tratí včetně bezbariérového řešení může být postaven teprve až bude stát most 

a bude zrušen stávající přejezd. 
Výroky pana Melichara ohledně jednání na magistrátu se nezakládají na pravdě.  

Policie vždy preferovala pouze nadjezd a TSK podjezd vysloveně vyloučila

Zde je vyjádření Policie ČR k těmto výrokům, které jsme si vyžádali:
Návrh pana Havliny a pana Maříka, ať se počká na to, jak dopadnou vyjádření na MHMP a až následně rozhodnout o dalších krocích, jsou opět jen projevem obstrukce

Na MHMP probíhá vypořádání s odvoláními dotčených subjektů proti stavbě nadjezdu

O podjezdu se nyní nikde nejedná a jak bylo opakovaně řečeno zástupci SŽ a MD, 

varianta podjezd je definitivně mrtvá.

Na magistrátu leží ÚR na nadjezd, proti kterému se odvolala naše MČ

což je největší překážka pro to, aby územní rozhodnutí nabylo právní moci. 

Toto odvolání nyní konečně musí být z většinového rozhodnutí zastupitelstva staženo! 

Na podjezd nikdy ÚR nebylo vydáno a z důvodu zamítavých stanovisek klíčových dotčených orgánů ani nemůže být vydáno !Zcela překvapivý byl postoj paní Felix a pana Melichara během hlasování. 

Hlasování se zdrželi!

Paní starostka přitom ve svém prohlášení k proběhlému zastupitelstvu (prohlášení zde) uvádí, 

že díky výsledku hlasování „se v Chuchli nic nepostaví“ a ti, co usnesení podpořili “vzaIi městské části možnost zastat se svých občanů a bránit jejich zájmy a vyjednat nejvýhodnější 

podmínky pro ně i pro Chuchli.

Pokud paní starostka nehodlá stavbu nadjezdu aktivně podporovat a cítí se být zástupcem pouze několika málo obyvatel žijících u trati a nemá potřebu zastávat zájmy všech ostatních více než 2000 obyvatel, měla by zvážit své setrvání ve funkci starostky.

Chceme starostu, který bude aktivně a intenzivně podporovat rychlou stavbu nadjezdu a při tom bude působit jako mediátor mezi občany žijícími u trati a investorem, aby byla těmto občanům způsobena minimální újma a zajištěna maximální kompenzace.Také pevně doufáme, že se již v účetnictví MČ neobjeví žádné faktury od advokátní kanceláře Plicka & Partners a ušetřené peníze budou použity například pro zlepšení vzhledu obce, ale hlavně pro zajištění maximálně rychlé a hladké stavby nadjezdu. 


Ještě jednou děkujeme všem, kteří podpořili stavbu nadjezdu, a hlavně zastupitelům, kteří zajistili oficiální podporu MČ Velká Chuchle variantě nadjezd. 

Naše práce nekončí. Budeme nadále sledovat, že MČ skutečně činí kroky k realizaci nadjezdu.
S pozdravem  Signatáři „Lepší Chuchle“

Budou vládnoucí zastupitelé aktivně podporovat stavbu nadjezdu?

Provizorní lávka - výsledek obstrukcí současné vládní koalice.

Technické řešení lávky má být stejné jako provizorní lávka v Radotíně.

Pan Melichar opět v Chuchelském zpravodaji i na zastupitelstvu uváděl nepravdivé informace. 

Proč se paní Felix a pan Melichar zdrželi hlasování?

Již žádné faktury za blokaci nadjezdu!