Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 12.2.2021

Vážení spoluobčané, připravili jsme další leták s aktuálními informacemi ohledně přejezdu :

 NENÍ NÁM TO JEDNO!

Již 34 signatářů a 329 občanů Velké Chuchle požaduje, 

aby zastupitelstvo naší MČ přestalo blokovat stavbu nadjezdu. 

„Vyzýváme naše zastupitelstvo, aby začalo pracovat ve prospěch občanů Velké Chuchle, 

stáhlo odvolání proti nadjezdu a přestalo platit nehorázné částky za právníky, kteří 

tato odvolání zpracovávají .“

Jen za rok 2020 zaplatila MČ Velká Chuchle za právní služby 800 000,-Kč!

( Viz minulé novinky z 17.1.2021 )

Co vyplynulo z debaty se Správou železnic na Facebooku ohledně mimoúrovňového křížení?

      S variantou podjezd (tunel) nikdo nepočítá a nikdo na ní nepracuje !! 

      Technický náměstek SŽ Ing. Brejcha v Live Chatu doslova řekl, že “Podjezd je mrtvá varianta.

      Centrální komise Ministerstva dopravy již v roce 2017 schválila pouze variantu nadjezdu”. 

      ( live chat minuta 40:13  případně shrnutí - minuta 1 a minuta 26 )


      Všechny dotčené orgány se k variantě podjezd vyjádřily zamítavě 

      a schválily jen variantu nadjezdu! ( live chat minuta 30 a minuta 57 )


      Přejezd bude po dokončení trati ve špičce téměř neprůjezdný (až 50 minut z hodiny) 

      a Dopravní odbor i Policie ČR požadují jeho zavření po kolaudaci optimalizace trati 

      z důvodů nebezpečnosti. ( live chat minuta 36 )


Naše zastupitelstvo nám tedy ohledně situace kolem 

mimoúrovňového křížení opakovaně lže!Opoziční zastupitelé pravidelně předkládají na jednání zastupitelstva výzvy k řešení nevyhovujícího přejezdu, ovšem tito vládnoucí zastupitelé je opakovaně zamítají:

Mgr. Martin Melichar…………… Pro Prahu - 1. MÍSTOSTAROSTA   melichar@chuchle.cz

Robert Mařík    ……………….... TOP 09 - 2. MÍSTOSTAROSTA    marik@chuchle.cz

Mgr. Lenka Felix ……………….  TOP 09 - STAROSTKA      starostka@chuchle.cz   tel: 257 940 327

Ing. Michal Mendlík ……………  TOP 09         mendlik@chuchle.cz

Ing. Jiří Barcal …………….……. Pro Prahu     barcal@chuchle.cz

Martin Havlina   ………………… Pro Prahu.    havlina@chuchle.cz
Vyzýváme výše jmenované zastupitele: 

Pokud nejste schopni být obci prospěšní, přestaňte obci alespoň škodit!Možný harmonogram stavby nadjezdu podle Správy železnic 

(stav k lednu 2021, live chat 14:10)

jaro/léto 2021 - získání územního rozhodnutí (teprve po pečlivém posouzení všech podaných námitek ke stavbě může dojít ke stavebnímu řízení)

léto/podzim 2021 - výkupy pozemků a zažádání o stavební povolení

zima 2021 - výběrové řízení na stavební firmu (zadává Správa železnic)

jaro 2022 až podzim 2023 - stavba nadjezdu (nutné dvě stavební sezóny)

podzim 2022 - dokončení Optimalizace trati Smíchov - Radotín, zvýšení frekvence vlaků 

a zavření závor až 52 minut za hodinu, možné i úplné uzavření přejezdu ! 

říjen 2022 - termín příštích komunálních voleb !

konec roku 2023 - nejbližší možné uvedení nadjezdu do provozu


Harmonogram ke stavbě podjezdu ve Velké Chuchli NEEXISTUJE 

a vládnoucí zastupitelé ho ani nemohou mít k dispozici.

 

O podobně velkých stavbách rozhoduje Centrální komise Ministerstva dopravy

 a ta v roce 2017 schválila nadjezd. Změny takových rozhodnutí trvají deset a více let. 

Nedá se předpokládat, že by v pocovidových časech stát zaplatil místo 420 milionů korun za nadjezd, 650 milionů korun (propočty SŽ) za podjezd v záplavové oblasti, který Policie ČR, Technická správa komunikací a další státní organizace vyhodnotily jako nevyhovující 

a nepřevzaly by ho do své správy.Vyzýváme zastupitele: Přestaňte se odvolávat na výsledek neplatného referenda

 z roku 2014. Dnes by díky novým informacím mnoho lidí hlasovalo jinak!


MČ na webu uvádí, že v debatě se SŽ je zveřejněn pouze názor SŽ. Mimoúrovňové křížení bude 

ale investovat a stavět SŽ nikoliv paní Felix a pan Melichar nebo pan Mařík ! 

Proto je nutné považovat za směrodatná stanoviska SŽ a nikoliv subjektivní, účelové a ničím nepodložené laické názory našich zastupitelů, kteří fatálně ovlivní náš život v Chuchli svojí arogancí a neznalostí. Felix, Melichar, Mařík a ostatní zastupitelné vládnoucí koalice nám nic nepostaví. Ti umějí jen blokovat jediné reálné řešení.


Vyzýváme další občany Chuchle, přidejte se k nám a hlasujte v naší anketě! Kontaktuje přímo zastupitele vládnoucí koalice a ptejte se jich, jak si představují život v Chuchli 

za zavřenými závorami.

S pozdravem  Signatáři „Lepší Chuchle“