Webové stránky občanů Velké Chuchle

Novinky 14.6.2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si před prázdninami poslat ještě některé informace ohledně dění v naší MČ.


V první řadě chceme poděkovat všem, kteří podpořili naší kandidaturu v komunálních volbách. Podařilo se nám sesbírat takřka 400 souhlasných podpisů s naší kandidaturou, což je skutečně silný mandát, kterého si velmi vážíme.

Taktéž velmi děkujeme všem, kdo se zúčastnili našeho setkání s občany 18.5. před hospodou u Václava. Akce se vydařila, přišlo si s námi popovídat a dát si pivo okolo 100 spoluobčanů. Diskuze se všemi byla velmi milá a podnětná. Dozvěděli jsem se další náměty, na čem je v naší obci nutné pracovat. Všichni by krom palčivého tématu přejezd ocenili též rekonstrukci centra obce, zlepšení úklidu v obci, komplexní řešení dopravní situace včetně MHD dostupnosti, rekonstrukci sportovišť a hřišť a řadu dalších věcí. Děkujeme všem, kdo přišli!


Zúčastnili jsme se konání dvou posledních zastupitelstev. Bohužel, zastupitelstvo 24.5. se nekonalo, protože zastupitelé neodhlasovali ani program. Na zastupitelstvu 7.6. byla řada zastupitelů nepřítomna, a i díky velmi malému počtu přítomných zastupitelů nedošlo k projednání stanoviska MČ ke stavebnímu povolení pro nadjezd. Pan Mařík trval na úplném vyškrtnutí bodu programu, který se tímto měl zabývat. K vypuštění tohoto důležitého bodu programu na jeho nátlak nakonec došlo, protože v případě  neschválení programu, by se zastupitelstvo znovu nekonalo. Jelikož bylo potřeba schválit další velmi důležité body (např. schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a 2021 ) bylo mu vyhověno. Velmi doufáme, že naši zastupitelé budou brát svou funkci zodpovědně až do konce funkčního období a apelujeme, aby došlo ke svolání ještě jednoho mimořádného zastupitelstva před prázdninami, kterého se zúčastní všichni zastupitelé, a kde se mimo jiné projedná stanovisko MČ ke stavebnímu povolení pro nadjezd a dojedná se rychlá aktivní součinnost s investorem na technických opatřeních. Proto si dovolujeme naše zastupitele požádat, aby vykonávali aktivně svůj mandát až do konce volebního období, aby se před prázdninami ještě jednou sešli, a i tento bod projednali.


9.6. navštívil přejezd v Chuchli v rámci inspekce revitalizace trati ministr dopravy Mgr. Martin Kupka. Ze strany SŽ bylo zopakováno, že přejezd bude  po rekonstrukci zavřený až 52 minut z hodiny, a že přejezd je potenciálně velmi nebezpečný. Zástupci SŽ též zdůraznili, že by bylo možné stavbu nadjezdu realizovat v mnohem rychlejším režimu, kdyby ji nezdrželo odvolání proti územnímu rozhodnutí. To je sice nyní platné, ale soudně napadené. Pan Mařík (bývalý místostarosta za TOP 09) jako jeden s iniciátorů právního blokování stavby nadjezdu (odvolání proti ÚR, žaloby proti ÚR) v debatě s ministrem prohlásil, že podjezd je nereálná stavba a že se stavbou nadjezdu souhlasí. Rádi bychom jeho slovům věřili, ale počkáme si na jeho činy. Následně byl panem ministrem vyzván, aby spolu s dalšími  dotčenými občany sepsali konkrétní body, které jim na budoucím nadjezdu vadí. Zástupci SŽ ujistili, že pokud to bude technicky možné, budou se snažit jejich připomínky do projektu zapracovat. Přímo panem ministrem byla při debatě  slíbena opatření jako je např. tichý asfalt a dopracování protihlukových stěn. Pevně doufáme, že se tímto debata konečně posune do konstruktivnější polohy a podaří se brzy zahájit stavbu nadjezdu s takovými parametry, aby byl pro všechny občany, včetně těch, kteří žijí u trati, maximálně přijatelný.


Zatím je smutným faktem, že naše MČ nebyla dosud schopna vydat k nadjezdu bezpodmínečné kladné stanovisko, a to díky paralýze zastupitelstva a úspěšné blokaci odpůrců nadjezdu vedených panem Maříkem a panem Melicharem. Obstrukce a průtahy jsou bez silného vedení MČ a fungujícího zastupitelstva úspěšné, neboť  dosud nebyla podána ani žádost o stavební povolení, které se stále jen chystá. 


Všem ještě jednou děkujeme za podporu a přejeme krásné prázdniny!

Signatáři

Lepší Chuchle
 Lepší Chuchle - setkání s občany