Lepší Chuchle

Komentáře občanů v anketě kteří hlasovali ANO

Autoři příspěvků jsou jmenováni, pokud souhlasili se zveřejněním jména. Ostatní příspěvky jsou uvedeny anonymně.

Část dnešního zastupitelstva blokuje stavbu nadjezdu účelově, a to kvůli osobnímu prospěchu místostarostů. Vedení úřadu, manipuluje s fakty a nezajímá se o názor občanů v této věci. MČ zneužívá svého postavení a silou a záměrnou manipulací s usnesením pomáhá některým majitelům pozemků na úkor všech občanů obce.

Robert Pořízek


Nevidim zadny duvod blokovat nadjezd v situaci kdy ma jiz spracovanou dokumentaci, 

podjezd nema podporu PCR atd

Martin Popik


V roce 1999 jsem ve Velké Chuchli koupil rodinný dům a od stejného roku zde žiju. Bez ohledu na stranickou příslušnost považuji dlouhodobě radnici za naprosto nekompetentní a neschopnou a koneckonců za představitele hovoří jejich činy. Velká Chuchle je jedna z mála městských částí / obcí, kde nejen že se zastavil čas, ale on spíše jde dozadu. Když jsem se sem nastěhoval, byly tady 3 hospody, pěkné fotbalové hřiště, běžná dopravní infrastruktura pro starou zástavbu. Po 20 letech zde není žádná hospoda, chátrající fotbalové hřiště, kvůli tomu, že radnice podepsala špatnou nájemní smlouvu, developerský projekt na Hvězdárně, kde opět z důvodu podepsání chybných smluv podvodem nevznikla dohodnutá občanská vybavenost a skoro stejnou dobu sleduji kauzu s přejezdem. A kromě rozšíření školy a stavby školky se zde neudálo za 20 let vůbec nic. Pro srovnání, od roku 2006 vlastním druhou nemovitost v Praze 9 v Kbelích, kde podnikám, a to co se za 14 let událo v této městské části pro občany je naprosto jiný svět. Kbely byly několikrát vyhlášeny městskou částí roku a to Velká Chuchle je oproti vojenským a průmyslovým Kbelím malebné místo v přírodě. Nechápu, jak se zde podařilo panu Melicharovi a partičce kolem něj přesvědčovat místní obyvatele, že nadjezd je zlo, které zhorší životní úroveň Chuchle. To jsou opravdu všichni oslepení aby tomu při hodinách pročekaných před přejezdem uvěřili? Můj syn nastupoval letos do 1. třídy a já jsem se opravdu musel hodně držet, abych pana Melichara, který tam arogantně plemenně řečnil prázdné fráze prvňáčkům, jak za komančů, nevypískal. Souhlasím proto s tím, že je nutné vyvinout maximální a neutuchající tlak na zastupitelstvo, tak aby se za výsledky svojí práce styděli vyjít na ulici a buď začali pracovat pro občany, a nebo odešli.

Zdeněk Bakalář


Zastupitelstvo Velké Chuchle nedostalo od občanů mandát bránit nadjezdu ani ve volbách ani v referendu. Chtěl bych zároveň vyzvat zastupitelstvo ke zveřejnění případných konfliktů zájmů v této záležitosti, tj. zda je stavbou nadjezdu/podjezdu přímo dotčený majetek a jiné zájmy jich osobně nebo jejich blízkých. Pak by zastupitelé v konfliktu zájmu neměli o těchto záležitostech rozhodovat.

Jiří Sikač


Ať už konečně přestane zastupitelstvo škodit!!!!!! Koho zastupují? Většinu obyvatel určitě ne!

Zuzana Gelnarová


Je to šaškárna, už to mohlo dávno být dostavené, kdyby to zastupitelstvo neblokovalo.... No příští volby snad konečně dají najevo těmhle lidem, že tohle se prostě nedělá

Martin Srb


Je třeba rychle jednat, než železnice úplně zavře přejezd. Nadjezd je vhodná varianta, ne jenom že budou třeba nižší náklady na provedeni stavby, ale bude i méně nákladový udržovat v budoucnosti. Potřebujeme se dostat do Prahy autobusem a nadjezd je nejvhodnější varianta. At začnou rychle jednat a dost dohadování.

Bohumila Johnsonova


Nadjezd a rychle

Sean Johnson


Žádám zastupitelstvo, aby odstoupilo.

Jan Plocek


V případě nečinnosti hrozí trvalé uzavření přejezdu.

Jana Veselá


Stavba nadjezdu je připravena a profinancována -podjezd je pravděpodobně těžko realizovatelný, dotkne se více lidí, kteří se jistě budou proti stavbě odvolávat...

Milan Jelínek


V současnosti vysoké riziko pro chodce a především pro děti, které chodí ve špičce do školy. 

Pozdní příchody do práce a do školy.

Jana Nouzová


Neustale cekani na frekventovanych srankach. Nadjezd je potreba i kvuli IZS

Aneta Znamenáčková


Zastupitelstvo, které je schopné znemožnit záchrannému systému dostat se v rozhodující čas na pomoc svému obyvatelstvu, ho nezastupuje. I kdyby neexistovaly žádné další důvody, tenhle by měl stačit. Nevím, jaký musí mít někdo zájem, aby dopustil hazard se zdravím a životy obyvatel. 

A i kdyby byl podjezd řešením problémového křížení s tratí (což vylučuje např. Policie ČR a TSK), tak zásadním je přece i čas, kdy bychom se takového řešení měli dočkat.

Marek Muller


Časté dopravní zácpy v Radotínské ulici

Pavla Holečková


Už teď je pro mně cesta do práce zdlouhavá, mnohokrát nestihnu kvůli šraňkám přestup na Lihovaru cestou do práce a docházím tak pozdě. myslím si, že je potřeba jednat rychle. 

Prosím proto zastupitelstvo, aby konečně začalo "JEDNAT" a to urychleně!

Petr Srb


Nesouhlasím s tím, aby byla Velká Chuchle oddělena od zbytku Prahy tím, že bude blokována varianta nadjezdu.

Tereza Cieslarová


Děkuji za zaslání informací k současným vašim aktivitám ohledně řešení mimoúrovňového křížení železnice v Chuchli. A  zároveň za vaši dlouhodobou snahu o zlepšení základních podmínek pro náš společný život v Chuchli. Osobně jsem se také zúčastnil 14.12.2020 vámi zmiňovaného zastupitelstva a bylo mi stydno, jak s vámi paní starostka zacházela – skákání do řeči, odebírání a ukončení  slova uprostřed vystoupení vašeho zástupce, tvrzení nepravd. To dříve v Chuchli nebývalo, ale to jste vy již nezažili. Snad to už brzo zase zažívat nebudeme. 

Přeji, aby se vám podařilo společně s opozičními zastupiteli za ODS a ANO co nejdříve ukončit řádění vlády Felix, Melichara a Maříka a aby menšina přestala uzurpovat většinu .

Vladimír KozákPostoje k tomuto palčivému dopravnímu problému jsou v naprostém rozporu se stále se zvětšující zástavbou - aktuálně nově vznikající bytové domy "Nad tratí", plánovaná výstavba soc. domu Bílčická o 65 byt. jednotkách a další etapy dostavování Hvězdárny. O dopravní situaci se zde mluví více než 10 let, ale ve skutečnosti se realita ohledně průjezdností z/do Chuchle jen přiostřuje až dojde k nejhoršímu, tzn. totálnímu lockdownu, než se opravdu začne něco dít ??? Tento rok to tzv. "přeskáčeme", jelikož veškeré problémy převálcoval Covid. Jednání zastupitelů považuji za nezodpovědné vůči obyvatelům Chuchle.1. Reálné riziko výrazného zkomplikování mobility obyvatelům celé západní části V. Chuchle ve střednědobém časovém horizontu (po dokončení optimalizace železniční trati), a to z důvodu: ve špičkové hodině prodloužení doby spuštěných závor až o 20 % proti stavu před optimalizací trati (předpokládá se navýšení objemu provozu železničních linek PID i dálkové vrstvy postupně až o 30 %) - neudržitelnost provozu linky 172 ve stávající trase na Smíchov kvůli pravděpodobnému extrémnímu zpožďování spojů (kongesce v okolí přejezdu) a její nahrazení "objížďkovou" linkou X172 na Barrandov v podobě nízkokapacitních autobusů (také ovšem s rizikem uvíznutí v zácpě kvůli neprůjezdným komunikacím v okolí přejezdu) - již nyní je železniční přejezd ve V. Chuchli vnímán jako kritické místo z pohledu složek IZS s ohledem na dojezdové časy 2. Nebezpečnost přejezdu (nenormový úhel při příjezdu z Mezichuchelské, zastavovací místo vlaků v atrakčním obvodu přejezdu, rozhledové podmínky zejména při příjezdu ze Starochuchelské, problematická křižovatka "U Startu" v bezprostřední blízkosti přejezdu, výhledové zvýšení traťových rychlostí vlaků). 3. Projekt nadjezd již je ve fázi ÚR, s předpokladem zahájení realizace v 1. pololetí 2022. Zveřejněná odborná stanoviska a vyjádření klíčových subjektů (SŽ, TSK, PČR, Ropid ad.) se staví k variantě nadjezd souhlasně či neutrálně, k variantě podjezd byla vznesena nesouhlasná stanoviska, jak technická, tak zejména provozní. Časový harmonogram též jednoznačně hovoří ve prospěch realizace nadjezdu, ovšem za předpokladu dohody s majiteli dotčených nemovitostí.Bydlím zde sice krátce, ale ve špičce je téměř nemožné se včas dostat do centra. Pracuji na druhé straně Prahy, a proto je pro mě jakékoli zdržení velmi nepříjemné, protože na můj včasný příchod do zaměstnání spoléhají lidé! Myslím si, že argument včasného průjezdu záchranných složek je taktéž důležitý. Prosím, aby se zastupitelé městské části trochu vzpamatovali a začali dělat kroky k rychlému řešení problému!Dobrý den, o tomto projektu se hovoří již velmi dlouho a zastupitelstvo nevyvíjí žádnou aktivitu. Dopravní situace je již v současné době značně komplikovaná, a je pouze otázkou času, kdy se na železničním přejezdu něco stane. Aktivita současného vedení MČ zcela evidentně vede k odkladům dopravního řešení železničního přejezdu. Vyvolaná referenda občanů, Seance nad mapou Chuchle a pod. jsou toho důkazem a "falešným" zapojením občanů nad řešením intravilánu obce vč. dopravního řešení. Vše, vč. dopravního řešení s železničním přejezdem,

 již bylo vyřešeno. Jen začít něco realizovatOdkládání výstavby nadjezdu se stává velkým bezpečnostním problémem, doba příjezdu záchranky, policie, hasičů, bezpečnostní agentury se neúnosně prodlužujeNeustálé čekání na závorech. Kolony v dopravních špičkách. Pokud chcete jet na Radotín od Malé Chuchle, čekáte dlouho, než máte možnost projet a to samé, pokud jedete od závodiště do Velké Chuchle přes koleje. Dále jsem byla svědkem, kdy kvůli čekání na spuštěných závorech, čekala houkající sanitka 7 minut. Budoucí zmodernizování trasy a posílení vlakových spojů, ještě více omezí provoz přes koleje. Dále přibývá obyvatel ve Velké Chuchli (směr Hvězdárna, kde se ve velkém staví) a tím přibude i více aut. Což ještě dopravu více zkomplikuje. 

A je dalších mnoho důvodů, proč je nadjezd důležitý.Zastupitelstvo pro obec nic nedělá, jen vše zdržuje a škodí lidem v těch základních věcech!Denně jezdím do práce přes přejezd a nebo na nákupy. 

Dost často čekám na přejezdu i 10 minut než se mi ho podaří přejet.Je třeba situaci v Chuchli a přejezdem řešit. Nemůžeme čekat až jej v rámci optimalizace tratě zavřou úplně. Přijdeme o jedinou nekomplikovanou cestu ven z Chuchle do Prahy.Železniční přejezd v současné podobě je životu nebezpečný a zastupitelstvo je svým blokováním osobně odpovědné za životy, které se ztratí, jakmile dojde na přejezdu k tragédii - což je jen otázka času. Případně následně vyšetřování ukáže, kdo a proč nadjezd blokoval. Nadjezd je nejekonomičtější řešení. Přestaňte s hájením parciálních osobních zájmu na úkor životu lidí a dětí !Já stále nevím co už několik let řeší, když je povolen nadjezd tak ho konečně postavte. Když nebude jezdit bus budete tahat nákupy a vše v rukách. A jiné věci co zdraví lidí, když jsou ohrožení a nemůže k nim doktor protože jsou závory zavřené. Viz doprava o prázdninách jezdili jsme přes Barrandov do práce o hodinu déle. 

Fakt, když porovnám jak kvete Radotín a v Chuchli nejste ani schopni udělat ten nadjezd, tak mi napadá zda by nebylo lepší vyměnit výbor.


Chci bezpecne prechazet prejezd a dostat se do Hornbachu a budouciho Lidlu.


Chci se na kroužky mimo Velkou Chuchli dostávat přímo a nechci dlouze objíždět.


Osobní zájem členů vedení radnice převažuje nad obecním. Nevhodná komunikace s občany. Neplnění slibů.


Dostupnost IZS směrem do Chuchle po dostatečně kapacitní komunikaci


Není možné blokovat stavbu ve veřejném zájmu. 

Se vším respektem k soukromému vlastnictví dotčených majitelů nemovitostí.


Nadjezd, je to opozdene a udelejme to co nejdrive.


Pro blokování resp. podávání odvolání do Územního rozhodnutí nemá vedení chuchelské Radnice plnohodnotný mandát od zastupitelstva MČ. Jediné usnesení, které se stávající koalici podařilo sesmolit je, že SOUHLASÍ S PODPOROU REALIZACE PODJEZDU. Když ale NIKDO podjezd nestaví a tak není komu vyjadřovat PODPORU. Veškeré blokační kroky (zejm. podané odvolání) tak nemá legitimní oporu v hlasování chuchelského zastupitelstva. Pro obecný návrh neblokovat realizaci jakéhokolic mimoúrovňového řešení se prozatím nenašlo dostatek odvážných. Je třeba vytrvat v úsilí ... věřím, že právo a zdravý rozum nakonec zvítězí


Dopravní dostupnost, dojezdový čas záchranky


Rovné podmínky dopravní obslužnosti pro VŠECHNY obyvatele Velké Chuchle. Pokud mají členové zastupitelstva problém s prosazováním veřejného zájmu většiny obyvatel VCH, pak musí v zájmu většiny odstoupit.


Bydlím sice v části Malá Chuchle ale v zájmu bezpečné dopravy dětí do školy prosím zastupitelstvo o souhlas s provedením bezodkladného nejschůdnějšího řešení.


Jednoznačně chci, aby byl co nejdříve postaven nadjezd a tím vyřešena složitá situace,kterou má Velká Chuchle před sebou. Pan Melichar a paní Schneiderová s bezstarostností hlasují proti nadjezdu a blokují řešení, protože se jich to v každodenním životě nedotkne. Nemají morální právo takto rozhodovat proti zájmu většiny chuchelských obyvatel. Odmítam takový postoj zastupitelů, kteří nehájí logické, praktické řešení pro dobro Chuchle a utrácí peníze nás všech jen aby pozvedli svoje EGO!


Jako občan Malé Chuchle požaduji zajištění toho, aby se můj syn řádně, bezpečně a včas dostal každý den do školky ve Velké Chuchli!