Lepší Chuchle

Otevřený dopis našim zastupitelům vládnoucí koalice

Vážený pane zastupiteli


Jsme občané Velké Chuchle znepokojení vývojem dopravní situace v naší MČ, zejména v návaznosti na optimalizaci trati s předpokládaným výrazným prodloužení doby, kdy bude přejezd uzavřen. Z toho důvodu jsme založili aktivitu „Lepší Chuchle“. Po intenzivním průzkumu a získání oficiálních stanovisek řady dotčených orgánů jsme došli k závěru, že jediným reálným funkčním řešením je stavba nadjezdu. Toto řešení ale zastupitelstvo jménem všech občanů MČ Velká Chuchle blokuje. 

Vyzýváme Vás k podrobnému prostudování webových stránek www.lepsichuchle.cz, zejména všech stanovisek dotčených orgánů, která jsou na webu zveřejněna. Jedná se o oficiální dokumenty, které byly získány přes e-podatelny institucí.  Žádáme Vás o Vaše osobní vyjádření, PROČ se jménem celé MČ odvoláváte proti jedinému možnému řešení, tj. stavbě nadjezdu a o vysvětlení, proč podporujete stavbu podjezdu, která je dle vyjádření všech odpovědných orgánů nereálná. Prosíme, přehodnoťte své stanovisko a přestaňte nadále blokovat stavbu nadjezdu. Stáhněte odvolání za MČ Velká Chuchle na magistrátu hl. města Prahy a podpořte tak jedinou možnou variantu řešení, tj. stavbu nadjezdu. Pokud dále trváte na prosazení varianty podjezd (či tunel) žádáme Vás o vyjádření, čeho přesně jste v zájmu urychleného zahájení stavby podjezdu dosáhli včetně předložení konkrétních dokumentů (pozitivních stanovisek dotčených orgánů pro variantu podjezd), které výsledky Vaší práce potvrzují.


Chtěli bychom Vás též informovat, že v anketě na otázku „Chci, aby zastupitelstvo Velké Chuchle ihned přestalo blokovat stavbu nadjezdu“ odpovědělo kladně 259 spoluobčanů z nichž 253 bydlí nebo pracuje ve Velké Chuchli. Záporně odpovědělo 10 spoluobčanů. Všichni hlasující uvedli jméno s potvrzenou emailovou adresou.


Tento otevřený dopis je zveřejněn na webových stránkách www.lepsichuchle.cz a stejně tak bude zveřejněna i vaše osobní odpověď, za kterou předem děkujeme. 

Signatáři výzvy „Lepší Chuchle“


V Praze, dne 26.11.2020